Εκπαίδευση Προπονητών

Βασικές κινήσεις των pom pom που πρέπει να περιλαμβάνονται

σε μια χορογραφία της κατηγορίας free style pom pom. Οι κινήσεις πρέπει να είναι κοφτές και ακριβής. 

Η τεχνική των poms δίνει 10 βαθμούς στην γενική βαθμολογία.

basic cheerleading motions