Πρωτιές για Αμαζόνες Βάρης, Ηλιούπολης και Γέρακα σ το 4ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Cheerleading

http://www.eleftheria.gr/%CE%B1%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82/item/19746-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%AD%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%B1%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%B2%CE%AC%CF%81%CE%B7%CF%82,-%CE%B7%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%8D%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B7%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B3%CE%AD%CF%81%CE%B1%CE%BA%CE%B1-%CF%83-%CF%84%CE%BF-4%CE%BF-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AE%CE%BD%CE%B9%CE%BF-%CF%80%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AC%CE%B8%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1-cheerleading.html