ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΟΡΟΥ ΑΜΑΖΟΝΕΣ

Ηφαίστου 4 – ΒΑΡΗ

Υπεύθυνη Ακαδημιών
Ευαγγελία Κρητικού

Tel: 210-9341254
fax: 210-9341288
mob: 6937265306

[email protected]
[email protected]